Współczesna praca notariusza

Z usług notarialnych korzysta się w zależności od aktualnych potrzeb, jednak do najczęstszych czynności notariusza należą przede wszystkim: sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie protestów weksli i czeków, sporządzanie wypisów, odpisów, podejmowanie wszelakich czynności dotyczących poświadczenia spadkowego czy składanie wniosków o wpis w księdze wieczystej. Każdy z tych elementów podlega pod ściśle określony zakres obowiązków notariusza. Jeżeli jesteś zainteresowany skorzystaniem z usług notarialnych, sprawdź ofertę Kancelarii Notarialnej w Poznaniu. Oferta mieści się pod adresem http://uslugi.notariuszwpoznaniu.com.Zielińska Elżbieta, Zielińska-Richter Agnieszka. Kancelaria notarialna s.c.
Libelta 1
61-400 Poznań
tel. 61 851 53 93